XXVIII SEMINARIUM UCZNIOWSKO-STUDENCKIE

„PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA"

ŁÓDŹ 2018

 

Formy i zasady prezentacji

 

Na seminarium prace mogą być zaprezentowane w formie:

Ø referatu,

Ø filmu,

Ø posteru (praca związana z prezentacją własnych wyników badań, studiów literaturowych),

Ø plakatu (prezentacja zagadnień ekologicznych ujętych w formę artystyczną, hasła propagandowe, hasła reklamowe).

 

Podczas seminarium odbędzie się także konkurs „Eko-wynalazek”

Do udziału w nim zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedmiotem konkursu jest opracowanie „Eko-wynalazku” (innowacyjnego projektu, rozwiązania technologicznego, itp.) i przedstawienie jego realizacji bądź jego dokumentacji graficznej lub fotograficznej tego rozwiązania w postaci posteru lub makiety.


Prace powinny być prezentowane w max. 2 – osobowych zespołach.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa oraz tytułu prezentowanej pracy w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 r.


Zgłaszaną liczbę prac z jednej szkoły należy ograniczyć do:

Ø 1 referatu,

Ø 1 filmu,

Ø 3 posterów,

Ø 3 plakatów.


Dodatkowo prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną:

Ø streszczenia, w przypadku zgłoszenia referatu,

Ø krótkiego opisu, w przypadku zgłoszenia filmu i "Eko-wynalazku",

Ø oświadczeń opiekunów niepełnoletnich uczestników seminarium.


Zasady prezentacji w dniu seminarium:

Ø czas prezentacji referatowej – maks. 10 minut + 5 minut dyskusji i odpowiedzi na pytania z sali (dostępny rzutnik multimedialny),

Ø filmy - czas maks. 7 minut - wyświetlane w Auli podczas trwania seminarium,

Ø wymiary plansz do posterów i plakatów : 100 (wys.) x 120(szer.) cm,Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium oraz oświadczenie opiekuna dotyczące wykorzystania wizerunku i przetwarzania danych osobowych niepełnoletniego uczestnika seminarium dostępne na stronie internetowej seminarium:http://seminarium.wipos.p.lodz.pl.

 

Informacje ogólne Formy prezentacji Konkurs "EKO-wynalazek" Konkurs na referat XXVII SUS Regulamin seminarium Zgłoszenie na seminarium Oświadczenie opiekuna Kontakt Pliki do pobrania Historia Wyniki konkursów XXVII SUS-2017 Program seminarium
© Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2010-2018