Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

corocznie organizuje

SEMINARIUM UCZNIOWSKO - STUDENCKIE
"PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA"

 

"Jeśli myślisz, co będzie za rok -siej pszenicę
Jeśli myślisz, co będzie za dziesięć lat -sadź las
Jeśli myślisz o przyszłości - wychowuj dzieci i młodzież"

 

 

Seminarium Problemy Ochrony Środowiska po raz pierwszy zostało zorganizowane w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego prodziekana ds. studenckich prof. dr hab. Wł. Kamińskiego.

 

Koncepcja rozwoju zrównoważonego mówi o takim sposobie gospodarowania, który nie zaprzepaszcza szans przyszłych pokoleń na satysfakcjonujące zaspokojenie ich potrzeb. Dzięki zapisowi w art. 5 Konstytucji RP kierowanie się w polityce ochrony środowiska koncepcją rozwoju zrównoważonego stanowi ramy prawne polityki Państwa w tej dziedzinie. Tylko wtedy stan środowiska w przyszłości będzie ulegał poprawie, jeżeli dzisiaj będziemy kształtować świadomość ekologiczną młodzieży. Ta myśl przyświeca tym nauczycielom szkół średnich, którzy zainteresowali swoich uczniów seminarium studenckim, ta myśl przyświecała organizatorom seminarium, które powołane zostało do życia wraz utworzeniem na Wydziale nowych kierunków edukacji związanych z ekologią i ochroną środowiska.

 

W trakcie Seminarium prezentowane były referaty, plakaty i programy komputerowe. Wszystkie prace prezentowane były profesjonalnie, co świadczy o wysokiej wiedzy uczestników na temat zagrożeń i ochrony środowiska. Najlepsze prace nagradzano. W ciągu tych wielu lat trwania seminarium, sponsorami byli: JM Rektor Politechniki Łódzkiej wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Miasta Łodzi oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

W latach 2000 - 2009 poza tradycyjnym konkursem z inicjatywy prodziekana ds. studenckich dr hab M. Dziubinskiego, prof PŁ organizowany był konkurs o "Zielony Indeks". Laureaci konkursu o "Zielony Indeks" byli przyjmowani na Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wagę tego seminarium doceniły władze naszej uczelni. Pierwszy sekretarz seminarium pani dr inż. Ewa Mitura została odznaczona odznaką zasłużony dla Politechniki Łódzkiej przyznaną i wręczoną przez JM Rektora PŁ prof. dr hab. Krysińskiego.

 

Dr Ewa Mitura była sekretarzem Seminarium w latach 1991-1997. Następnie pałeczkę po niej przejęła dr inż. Zofia Mikołajczyk, która sekretarzowała Seminarium w latach 1997-2001. W latach 2002-2004 sekretarzem była dr inż. Elwira Tomczak, w latach 2005-2010 dr inż. Magdalena Orczykowska, zaś w latach 2011 - 2013 dr inż. Beata Pawłowska.

 

Dzięki Seminarium pozyskujemy zdolnych studentów głęboko zaangażowanych w tematykę ochrony środowiska. Seminarium przyczynia się również do wyższego poziomu kwalifikacji naszych absolwentów.

Informacje ogólne Formy prezentacji Konkurs "EKO-wynalazek" Konkurs na referat XXVII SUS Regulamin seminarium Zgłoszenie na seminarium Oświadczenie opiekuna Kontakt Pliki do pobrania Historia Wyniki konkursów XXVII SUS-2017 Program seminarium
© Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2010-2018