REGULAMIN KONKURSU „EKO-WYNALAZEK”

 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ organizuje konkurs „Eko-wynalazek”.

 

Konkurs „Eko-wynalazek” przeprowadzany w ramach:

   XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony Środowiska” - Łódź 2018 r.

skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie „Eko-wynalazku” (innowacyjnego projektu, rozwiązania technologicznego, itp.) i przedstawienie jego realizacji bądź jego dokumentacji graficznej (fotograficznej) w postaci posteru lub makiety.

 

Temat „Eko-wynalazku” może wywodzić się ze wszystkich dziedzin powiązanych z ekologią np.:


Ø ochrona powietrza,

Ø ochrona wody,

Ø ochrona Ziemi,

Ø wykorzystanie zasobów naturalnych,

Ø odnawialne źródła energii,

Ø gospodarka odpadami,

Ø paliwa alternatywne,

Ø przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, itp.


Prace zgłaszane mogą być autorstwa max. dwóch osób.Oceną i przyznawaniem nagród w konkursie „Eko-wynalazek” będzie zajmować się komisja złożona z pracowników i doktorantów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ oraz nauczycieli uczestniczących w Seminarium.


Decyzja Komisji Konkursu o przyznaniu nagród będzie ostateczna bez możliwości odwołania.


Kryteria oceny prezentowanych projektów:


Ø zgodność z regulaminem i tematem konkursu,

Ø innowacja w podejściu do tematu,

Ø efekt ekologiczny zaproponowanego rozwiązania,

Ø możliwość wykorzystania pomysłu,

Ø oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy.


Udział w konkursie „Eko-wynalazek” jest równoznaczny z oświadczeniem posiadania praw autorskich do przedstawianych prac oraz uznaniem regulaminu XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony Środowiska” – Łódź 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje ogólne Formy prezentacji Konkurs "EKO-wynalazek" Konkurs na referat XXVII SUS Regulamin seminarium Zgłoszenie na seminarium Oświadczenie opiekuna Kontakt Pliki do pobrania Historia Wyniki konkursów XXVII SUS-2017 Program seminarium
© Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2010-2018